2521100375 ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ, Δράμα mixalis_jcb@yahoo.gr


 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Χωματουργικές εργασίες, μεταφορές, εκβραχισμοί, δημοσια και ιδιωτικα εργα, εκσκαφες, κατεδαφίσεις, στην Δράμα.

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο την ανακύκλωσης, συγκεκριμένα διαθέτουμε άδεια διαχείρισης , συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικίνδυνων αποβλήτων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με αριθμό ΑΔΑ ΒΝΥΔΟΡ1Υ-ΟΛΩ αναρτητεα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση στέρεων μη επικίνδυνων αποβλήτων, π.χ. οικοδομικών απορριμμάτων που προέρχονται από έργα που αφορούν εκσκαφές, ανέγερση νέων οικοδομών, κατασκευαστικά έργα και κατεδαφίσεις όπως επίσης την ενοικίαση κάθε χρήσιμου για την συλλογή και μεταφορά εξοπλισμού.