2521100375,2521020871 Καλός Αγρός, Δράμα mixalis_jcb@yahoo.gr
 
 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Με υπευθυνότητα προς τον πελάτη και με τα κατάλληλα μηχανήματα που διαθέτουμε, αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις, δίκτυα ύδρευσης, εκβραχισμούς, κάθε είδους δημόσια και ιδιωτικά έργα.

 


 

Ενδιαφέρεστε για χωματουργικές Εργασίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ